STARIJA GRUPA

U ovoj grupi su deca od 5 godina. Deca rade pa Planu i programu koji podstiče decu da im kroz igru učenje bude zanimljivo U svom radu koriste dva radna lista, koji su prilagođeni njihovom uzrastu.
Dva puta nedeljno imaju čas engleskog jezika, jedanput nedeljno čas kompjutera, jedanput nedeljno čas sporta i svake druge nedelje čas šaha.

ritam dana u starijoj grupi

Dan nam izgleda ovako…

07:00 – 08:30 | PRIJEM DECE I SLOBODNE AKTIVNOSTI
08:30 – 09:30 | DORUČAK
09:30 – 10:00 | FIZIČKO
10:00 – 10:30 | USMERENA AKTIVNOST
10:30 – 10:45 | UŽINA
10:45 – 11:15 | USMERENA AKTIVNOST
11:30 – 12:00 | ENGLESKI JEZIK (ponedeljak, sreda)
12:00 – 12:30 | SLOBODNE AKTIVNOSTI
12:30 – 13:00 | RAZVIJANJE HIGIJENSKIH NAVIKA
13:00 – 13:30 | RUČAK
13:30 – 14:00 | RAZVIJANJE HIGIJENSKIH NAVIKA
14:00 – 15:00 | SLOBODNE AKTIVNOSTI ili USMERENE AKTIVNOSTI
15:00 – 15:30 | SLOBODNE AKTIVNOSTI
15:30 – 16:00 | UŽINA
16:00 – 17:30 | USMERENE I SLOBODNE AKTIVNOSTI
17:30 – 18:00 | VEČERA
18:00 – 18:30 | SLOBODNE AKTIVNOSTI

ČETVRTKOM od 11:00 do 12:00 – ČAS KOMPJUTERA
PETKOM od 11:00 do 11:30 – SPORTSKI ČAS
SVAKOG DRUGOG UTORKA od 11:30 do 12:00 – ČAS ŠAHA
UTORKOM i ČETVRTKOM od 13:45 do 14:15 – ČAS NEMAČKOG (FAKULTATIVNO)

kontaktirajte nas za sve detalje o upisu!