UZRASNE GRUPE VRTIĆA PUŽ

Rad sa decom je organizovan u 5 uzrasnih grupa…

JASLENA GRUPA

U ovoj grupi (najmlađoj od svih uzrasnih grupa) su deca u uzrastu od 1 do 2,5 godine. Najmlađim polaznicima Vrtića PUŽ na raspolaganju su tri sobe – soba za igru, soba za spavanje i soba za obavljanje obroka, kao i deo dvorišta koji je namenjen i prilagođen samo njima…

MLAĐA GRUPA

Mlađa grupa je namenjena deci uzrasta od 2,5 i 3 godine.

Deca imaju sobu za učenje i rad, igraonicu, kao i sobu za spavanje.

Obroci se obavljaju u trpezariji…

SREDNJA GRUPA

Ova grupa je namenjana deci od 4 godine.

Deca imaju sobu za rad i igru, sobu za spavanje.

Obroci se obavljaju u trpezariji…

STARIJA GRUPA

U ovoj grupi su deca od 5 godina.

Deca rade pa Planu i programu koji ih podstiče da im kroz igru učenje bude zanimljivo…

PREDŠKOLSKA GRUPA

Ovo je grupa za decu predškolskog uzrasta.

Deca rade pa Planu i programu koji im pomaže da se pripreme za školu…

kontaktirajte nas za sve detalje o upisu!