JASLENA GRUPA

U ovoj grupi (najmlađoj od svih uzrasnih grupa) su deca u uzrastu od 1 do 2,5 godine. Najmlađim polaznicima Vrtića PUŽ na raspolaganju su tri sobe – soba za igru, soba za spavanje i soba za obavljanje obroka, kao i deo dvorišta koji je namenjen i prilagođen samo njima.

Sem nege i brige, svakodnevno podstičemo dečiji razvoj kako kroz usmerenu aktivnost, tako i kroz slobodne aktivnosti. Plan i program Jaslene grupe podeljen je u 4 celine – intelektualni, motorički, muzički i likovni.

ritam dana u jaslenoj grupi

Dan nam izgleda ovako…

07:00 – 08:30 | PRIJEM DECE I SLOBODNE AKTIVNOSTI
08:30 – 09:30 | DORUČAK
09:00 – 09:30 | ZDRAVSTVENA NEGA I BRIGA
09:30 – 10:00 | USMERENA AKTIVNOST
10:00 – 10:15 | UŽINA
10:15 – 10:30 | PRIPREMA ZA SPAVANJE
10:30 – 12:30 | SPAVANJE
12:30 – 13:00 | RUČAK
13:00 – 15:30 | IGRANJE, ZDRAVSTVENA NEGA I BRIGA
15:30 – 16:00 | UŽINA
16:00 – 17:30 | IGRANJE, ZDRAVSTVENA NEGA I BRIGA
17:30 – 18:00 | VEČERA
18:00 – 18:30 | IGRANJE, ZDRAVSTVENA NEGA I BRIGA

kontaktirajte nas za sve detalje o upisu!