pužev blog

Uz muziku rastemo

Razvijanjem muzičkih sposobnosti kod dece razvija se i niz drugih posebnih sposobnosti, od kojih će imati puno koristi kako u detinjstvu tako i kasnije u životu. Sluh, verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, kreativnost...

Pitam se, pitam se!

Deca veoma rano počinju da se zanimaju za svet oko sebe, uočavaju odnose i pojave i reaguju na njih. Ta rana i prirodna radoznalost dece pruža širok spektar mogućnosti svima nama koji radimo sa decom...

kontaktirajte nas za sve detalje o upisu!

Go to Top