U nekim dečijim knjigama sa malo reči izrečene su i životne mudrosti.

Ovo je jedna od njih – iako verujemo da to nije bila glavna ideja ove knjige.

Da li je veliki ili mali – pita se puž. I otuda njegova zbunjenost, jer kada stane pored stonoge veliki je i to ga čini srećnim, ali već sledećeg trenutka tužan je, jer je jer stao pored ježa a pored njega je mali, a naspram mede još je manji.

Nije li tako i sa nama odraslima?

U zavisnosti  sa kim i sa čim se poredimo  čini se da smo uspešni – neuspešni, da su problem veliki ili mali…

Sa druge strane, iako deca neće uočiti ovu sličnost sa životom saznaće nešto o gradaciju veličine, a na kraju knjige će se i slatko nasmejati.

Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Napisala i ilustrovala: Asja Vasiljev