Da li živite svoje snove?

Da li pomažete drugima iako za to nemate nikakve materijalne koristi?

Nisu ovo pitanja za test ličnosti već preporuka za još jednu odličnu knjigu koju smo čitali sa decom.

Dabar Ljupče je kao i većina drugih dabrova vredan i praveći stvari od drveta za druge životinje zarađuje za život. I ima sve što mu je potrebno, punu kuću svega, mirnu sadašnjost i sigurnu budućnost, ali… Kada odluči da napravi most koji će pomoći svima u šumi, ali neće zaraditi ništa oseti najveće zadovoljstvo do tada.

Da li zato što je pomagao drugima? Ili zato što se setio svog talenta koji je zanemario?

Nećemo vam reći. Pročitajte i otkrijte, pored ovih odgovora, i kako dabrovi žive i setite se svojih snova, možda je vreme da počnete da ih živite, a dečije snove podstičite i negujte, ma koliko se učinilo neracionalnim.

Izdavač: Pčelica
Pisac: Nikoleta Novak
Ilustrator: Aleksa Jovanović